Българска Литература в Библиотека Suzzalo
Bulgarian Books at Suzzalo Library

Какви книги можете да намерите в библиотеката Suzzalo?
Библиотека Сузъло (Suzzalo Library)  в Университета на Вашингтон (University of Washington) има една от най-богатите колекции на български книги в САЩ. Могат да се намерят съчиненията на почти всички класически и някои съвременни български автори, както и детски приказки, книги за българската история и фолклор. Библиотеката също така получава копия на вестниците "24 Часа", "Демокрация" и "Държавен Весник"

Пример: натиснете на името на автора за да видите листа от изданията, с които разполага библиотеката: Иван Вазов, Димитър Талев, Христо Ботев, Стефан Цанев, Станислав Стратиев, ...

Как се търсят книги ?
Книги могат да се търсят на online каталога на библиотеката, който се намира на http://catalog.lib.washington.edu/search~/ Най-лесно е да се търси по името на автора или ключови думи. Ако изберете да търсите издание по ключови думи има възможност резултатите да се ограничат само до съчинения издадени на български език.

Как се взимат книги от библиотеката ?
Посетители могат да ползват почти всички книги и изданя докато са в библиотеката. Книги за вкъщи могат да се взимат с библиотечна карта. Подобни се издават в "Cashier's Office" и струват $75 годишно. Студенти на университета мога да заемат книги безплатно със студентската си карта.

Къде се намира библиотеката и какво е работното време?
Библиотеката се намира на кампуса на Университета на Вашингтон. Карта на кампуса с означената библиотека можете да намерите тук. Най-лесно е да се паркира в подземния паркинг на 41-ва улица и 15-то авеню, където паркирането е безплатно от 12 на обяд в събота до 6 сутринта в понеделник. Телефонът на паркинга е (206)685-1543.

Работно време:
        Понеделник-Четвъртък:    7:30  до 21:50
        Петък:                                  7:30 до 17:50
        Събота:                                9:00 до 16:50
        Неделя:                                12:00 до 21:50

Повече информация за библиотеката и услугите, които предлага, можете да намерите на http://www.lib.washington.edu/services/visitors.html

Повече информация за книги на български можете да намерите на http://www.lib.washington.edu/slavics/


What Bulgarian books can you find at the Suzzallo Library at the University of Washington?
Suzzallo Library has one of the richest collections of books in Bulgaian in the United States . You can find the works of almost all classic and some contemporary Bulgarian authors, as well as children’s fairy-tales, books on Bulgarian history and folklore. The library also receives paper copies of the newspapers “24 Chasa”, “Demokracia”, and “Dqrjaven vestnik”.

Example: click on the author's name in order to see the editions available at the library: Ivan Vazov, Dimitar Talev, Hristo Botev, Stefan Tsanev, Stanislav Stratiev, ...

How can you search for books?
You can search for books at the online catalog of the library at http://catalog.lib.washington.edu/search~/ .The easiest way is to search by the name of the author or by key words. If you search by key words you can also limit the search to include publications only in Bulgarian.

How to check out books from the library?
Visitors of the library can use almost all materials, while inside the building. Books can be checked out only with a library card. If you are not affiliated with the university you can obtain one at the Cashier’s Office for $75 per year.
Students of the University of Washington can check out books free of charge with their student ID card.

How to get there and what are the library’s working hours?
The Suzzallo Library is located on the campus of the University of Washington and therefore doesn’t have an actual physical address. Here you can find a map of the campus, with the library shown on it. http://www.washington.edu/students/maps/map.cgi?SUZ
The easiest option is to park in the underground parking at 41st Street and 15th Avenue , where you can park free of charge between 12 noon on Saturday and 6am on Monday. (For more information the telephone for Parking Services is 206 685 1543)

The working hours are:
        Monday - Thursday, 7:30 am - 9:50pm
        Friday, 7:30 am - 5:50 pm
        Saturday, 9 am - 4:50 pm
        Sunday, Noon - 9:50 pm

For more information about the library and the services it offers you can go to http://www.lib.washington.edu/services/visitors.html

More information about its collection of Bulgarian books you can find here http://www.lib.washington.edu/slavics/